Home page arrow Entry system
. | :

Main menu

Home page
Introduction
Watch out!
Events
News
Online camera
Photo album
Spherical panorama photos
Video films
Reference list
Contact
Map
FAQ
Our partners
Links
Site map
Camera
Online camera Nr.2

Sign in


Lost Password?
No account yet? Register

Products

Video technology
Fire alarm device
Intrusion detectors
Fingerprint reader
License plate recognition
Product protection system
Mini GPS tracking system
Entry system
Building control system
Information point
Industrial sound amplifying systems
IP-based sound amplifying system
Solar cells
Wind power
Uninterruptible power supply
Barriers
Car park saver
Cables
Megapixel cameras
Entry system PDF Print E-mail

Megérkezett a vadonat új Easyprox Compact
Komplett beléptetőrendszer az ajtókilincsben


Az Easyprox Compact egy all-in-one, vagyis minden az egyben elemmel megtáplált zár és beléptetőrendszer, ami éppúgy ideális épületek, irodák belső ajtóihoz, mint lakások,házak ajtóihoz. A rendszer telepítése nagyon egyszerű, hiszen önmagában működik, és nem kell csatlakoztatni külső áramforráshoz. Ez csökkenti az telepítési díjat, és növeli az egy nap alatt felszerelhető ajtók számát.
Az elem élettartama 5 év, 30.000 belépést feltételezve. Ez a rendszer rendkívül energiatakarékos PIR (passive infra red – passzív infavörös) detektorának köszönhető. Az elemet csak akkor használja, ha függőleges mozgást érzékel. A rendszer el van látva alacsony feszültség figyelmeztetéssel. Ha figyelmen kívül hagyják és az elem mégis lemerül, akkor megtáplálható külső áramforrással.
Nincs szükség speciális eszközökre és nagymértékben csökkenti a telepítési időt – akár kevesebb mint fél órára. A zár mechanizmus alkalmas bármilyen „anti shim plunger”rendszerhez, ami meggátolja hogy bejuthassanak kredit kártya használatával.
Az Easyprox Compact „standalone” tokent használ, ami kompatibilis a Paxton Access más rendszereivel is. Ajánlhatjuk mármeglevő, és új beléptető rendszerekhez  egyaránt.
Az alkalmazási lehetőség végtelen: rezidenciák, előszobák, előcsarnokok,
raktárhelységek, üzlethelységek, osztálytermek, sportklubbok, kórházak, és még sok más.
Hogyan működik?BELÉPTETŐ RENDSZEREK

A  beléptető rendszer egy komplexinformációs rendszer, amely adatokat szolgáltat az ellenőrzött terület mozgásairól. A rendszer térben és időben korlátozza bizonyos dolgozói csoportok vagy más kártyatulajdonosok mozgását. A kártya típusa lehet mágneskártya vagy 10-76 cm olvasási távolságú közelítő kártya. A közelítős kártyás olvasók és kártyák MOTOROLA gyártmányok. A rendszerből nyert mozgásadatok felhasználhatók munkaidő nyilvántartásra is.
A rendszeradatokat szolgáltat a biztonsági szolgálat és a munkaügyszámra egyaránt
A rendszer kimagasló szolgáltatásai közé tartozik a real-time személykövetés. A megadott feltételek alapján egy adott személy vagy csoport mozgása folyamatosan követhető. A rendszer alapszolgáltatása a gépj~rművek útvonal , és időadatainak automatikus figyelése. A rendszer lehetővé teszi az adatok gyors lekérdezését, a tárolt események utólagos feldolgozását, elemzését. A rendszerbe integrálható a parkoló működtetése is.

A RENDSZEREK FELÉPÍTÉSE
A beléptetők lehetnek:
autonóm, önálló beléptető pontok (pl. önálló ajtóvezérlő)
-egyvonalas hálózatbanműködőrendszer(pl. irodaház)
- szám ítógépes LAN-hoz kapcsolódó összetett hálózat (pl. gyárterület)
Megoldott a távolsági összeköttetéssel (modem, rádiómodem, digitális telefonvonal, stb. ) felépített nagy TAF rendszer kialakítása is, amely tőbb alhálőzatból áll, központi felügyelettel. Az alhálózatok lehetnek PC-vel felügyelt önálló jogkörökkel rendelkező hálózatok, de kapcsolódhatnak közvetlenül a legnagyobb prioritású központi rendszerhez is.


BELÉPTETŐ PONTOK EGYÉB FOKOZOTT BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSAI
PIN kód :Személyi azonosító szám. A fokozott biztonságot igénylő beléptető pontokon a dolgozóknak belépéskor ezt a számot a beléptető term inál billentyűzetén be kell gépelni.
Ismételt belépés elleni védetem: Ha egy személy egy helyiségbe belépett, akkor oda ugyanazzal a kártyával nem lehet belépni mindaddig, amíg a helyiségből azzal a kártyával nem távoztak -.(anti-pass-back).
Csapda: Ha egy helyiségbe ~gy előtéren és főbejáraton keresztül lehet bejutni, akkor a főbejáraton a belépés mindaddíg le van tiltva, amíg az előtér ajtaja nyitva van, és viszont is érvényes, hogy az előtérre addig nem lehet belépni, am íg a főbejárat ajtaja nyitva van.
Rejtett riasztás: Ha egy kártya+PIN kóddal védett bejáraton valakit erőszakkal kényszerítenek PIN-kódjának begépelésére, akkora saját PIN-kódjánál egyel nagyobb számértéket begépelve (pl: 5267 helyett 5268) a rendszer a belépést engedélyezi, ugyanakkor riasztást hajt végre.
Tartós nyitás funkció: Adott kártyák (szervízkártyák) definiálhatók tartós nyitás funkcióra is. Megoldhatö az is, hogy egy normál kártya 3-szor egymás utáni gyors olvasásakor (5 mp-en belül) az ajtó tartósan nyitva marad. A normál állapot visszaállításához a kártyát ismételten 3-szor kell bemutatni. Ezzel a módszerrel feleslegessé válik az ilyen jellegű külön szervízkártya bevezetése.
Automatikus kártya letiltás: Ha egy kártyát adott időszakon belül (pl. 4 nap) nem használnak, az automatikusan kitiltódik. Csökkenti az elveszett, vagy ellopott kártyákkal való visszaélés lehetőségét. Vendégkártya kiadása: A vendégkártya kiadásához egy menü-ablak áll rendelkezésre, amit ki kell tölteni. A vendégkártya használata a rendszerben naplózásra kerül.
Járműkövetés: A vendégkártyával közlekedő jármű mozgásának automatikus ellenőrzése. Nem útvonalon történő mozgás, vagy mozgásidők be nem tartásakor üzenet a felügyelet számára.
Vezérlőkártya: A beléptető rendszerben itüntettett vezérlőkártyák működtethetők (pl. kapcsolt vagyonvédelmi rendszerműködtetése, stb).
Jelenlét tábla: A beléptető rendszerhez csatlakozó LED-es kijelzőtáblán folyamatosan kijelzésre kerül a kártyatulajdonosok holléte. Csak korrekt kártyakezelés esetén ad használható információt.

PARKOLÓ RENDSZER
A rendszerhez kapcsolódhat a belső parkoló felügyelete, automatikus kezelése, sorompók vezérlése, a parkolóban tartozkodók nyilvántartása.

 

MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS - "CARDSYS PLUS"
- A munkaidő nyilvántartó program (mint opcionális programmodul, vagy önálló programcsomag) több éves folyamatos fejlesztés eredménye, melynek legújabb verziója messze túlteljesíti a  szokásos elvárásokat. Különösen támogatja a nagy rendszereknél szükséges osztott - adatbázisok létrehozását, gazdasági egységenkénti egyszerű feldolgozást. Korlátlanul és szabadon definiálhatóak a mozgás jogcímek és a munkarendek, szabadon paraméterezhető jellemzőkkel. Ez különösen könnyűvé teszi a meglévő bérrendszerhez történő igazítást és adatfeladást. Különböző jogcímek paraméterei maximálhatók (pl. tanulmányi szabadság). Rendkívül rugalmasan kezelhetők a túlórák és a szabálytalan ciklusú folyamatos munkarendek is,
'' mivel több független, különböző naptárt definiálhatunk a munkarendeknek megfelelően. Külíínböző módon generálhatók és számolhatók el a túlórák. Előre, manuálisan rögzíthetők a mozgások (pl. táppénz elszámoláshoz).

A feldolgozás során automatikus hibajelzés van, de egy definiálható stratégia szerint a hibás adatok is automatikusan lezáródnak és az adatokfeldolgozhatók.

A rendszer admimisztrálja az operátori beavatkozásokat, a feldolgozás folyamatát. Valamennyi mozgásról tudni lehet, hogy eredeti gép által rögzített mozgás, vagy operátori
-, módosítás eredménve. Mozgások és jogcímek is beszúrhatók a mozgásfile-ba, amelyeket a rendszer automatikusan kezel.

Úgynevezett "listagenerátor" révén a felhasználó szabadon definiálhatja a lista tartalmát, idejét, paramétereit.
A rendszer kimeneti filestruktúrája egy konverziós program segítségével illeszthető a bérszámfejtő programhoz, amelyet a felhasználó definiál. Ez lehetővé teszi a teljesen elektronikus bérszámfejtést, az input adatok operátori adatbevitele nélkül.


PROXIMITY JÁRŐRELLENŐRZŐ RENDSZER
A Proximity járőrellenőrző rendszer lehetővé teszi az őrző-védő szolgálatok átfogó és pontos ellenőrzését. A számítógépes rendszer használatával dokumentálhatóvá válik, hogy az őrszemélyzet a meghatározott időben és útvonalon bejárta-e az őrzésre kijelölt területet, információkat ad az ellenőrzés idejéről. Lehetőség van több ellenőrző útvonal, több ellenőrző készülékkel történt bejárás összesített ellenőrzésére. A számítógépes program automatikusan kiértékeli a bejárásokat, megkönnyítve a listák vizsgálatát. A készülék mostoha időjárási köriilmények között is biztosan olvassa az ellenőrző pontot, az olvasás nem fiigg a kezelőtől, nincs mechanikus érintkezés. A beépített és programozható han~jelzés figyelmezteti az őrszolgálat személyzetét, segíti az időpontokhoz kapcsolódó tevékenységek elvégzését.
FŐBB PARAMÉTEREK:
Ellenőrző pontok olvasása: Ellenőrzési pontok száma:
Maximális készülékszám a rendszerben: Készülékben tárolt olvasások száma: Beépített hangjelzés programozási ciklusa Elem élettartama:
Szükséges számítógép: Működési hőmérséklet:
- Őrpont azonosítók: - Ellenőrző készülék:
közelítéssel nincs korlátozva 65.000
2.000 heti program min. 12 hónap
IBM kompatibilis PC


 

 
[ Back ]