Startseite arrow Elektrische Eingangssysteme
. | :

Hauptmenü

Startseite
Vorstellung
Worauf sollen wir aufpassen!
Ereignisse
Nachrichten
Onlinekamera
Fotoalbum
Kugelpanoramafotos
Videofilme
Referenzen
Kontakt
Karte
O.G.F.
Unsere Partner
Links
Sitemap
Kamera
Onlinekamera 2

Einloggen






Passwort vergessen?
Noch kein Benutzerkonto?
Registrieren

Produkte

Videotechnik
Brandmeldeanlagen
Einbruchsmeldeanlage
Fingerabdrucklesegerät
Kennzeichenidentifizierungsgerät
Warenschutzsystem
Positionsbestimmungs-Minigeräte GPS
Elektrische Eingangssysteme
Gebäudeüberwachungssystem
Infopunkt
Industrielle Lautsprecheranlagen
Lautsprechersystem auf IP Basis
Solarbatterien
Windenergie
Unterbrechungsfreie Speiseeinheiten
Schranken
Poller
Kabel
Megapixel- Kameras
Elektrische Eingangssysteme PDF Drucken E-Mail

Megérkezett a vadonat új Easyprox Compact
Komplett beléptetőrendszer az ajtókilincsben


Az Easyprox Compact egy all-in-one, vagyis minden az egyben elemmel megtáplált zár és beléptetőrendszer, ami éppúgy ideális épületek, irodák belső ajtóihoz, mint lakások,házak ajtóihoz. A rendszer telepítése nagyon egyszerű, hiszen önmagában működik, és nem kell csatlakoztatni külső áramforráshoz. Ez csökkenti az telepítési díjat, és növeli az egy nap alatt felszerelhető ajtók számát.
Az elem élettartama 5 év, 30.000 belépést feltételezve. Ez a rendszer rendkívül energiatakarékos PIR (passive infra red – passzív infavörös) detektorának köszönhető. Az elemet csak akkor használja, ha függőleges mozgást érzékel. A rendszer el van látva alacsony feszültség figyelmeztetéssel. Ha figyelmen kívül hagyják és az elem mégis lemerül, akkor megtáplálható külső áramforrással.
Nincs szükség speciális eszközökre és nagymértékben csökkenti a telepítési időt – akár kevesebb mint fél órára. A zár mechanizmus alkalmas bármilyen „anti shim plunger”rendszerhez, ami meggátolja hogy bejuthassanak kredit kártya használatával.
Az Easyprox Compact „standalone” tokent használ, ami kompatibilis a Paxton Access más rendszereivel is. Ajánlhatjuk mármeglevő, és új beléptető rendszerekhez  egyaránt.
Az alkalmazási lehetőség végtelen: rezidenciák, előszobák, előcsarnokok,
raktárhelységek, üzlethelységek, osztálytermek, sportklubbok, kórházak, és még sok más.
Hogyan működik?



BELÉPTETŐ RENDSZEREK

A  beléptető rendszer egy komplexinformációs rendszer, amely adatokat szolgáltat az ellenőrzött terület mozgásairól. A rendszer térben és időben korlátozza bizonyos dolgozói csoportok vagy más kártyatulajdonosok mozgását. A kártya típusa lehet mágneskártya vagy 10-76 cm olvasási távolságú közelítő kártya. A közelítős kártyás olvasók és kártyák MOTOROLA gyártmányok. A rendszerből nyert mozgásadatok felhasználhatók munkaidő nyilvántartásra is.
A rendszeradatokat szolgáltat a biztonsági szolgálat és a munkaügyszámra egyaránt
A rendszer kimagasló szolgáltatásai közé tartozik a real-time személykövetés. A megadott feltételek alapján egy adott személy vagy csoport mozgása folyamatosan követhető. A rendszer alapszolgáltatása a gépj~rművek útvonal , és időadatainak automatikus figyelése. A rendszer lehetővé teszi az adatok gyors lekérdezését, a tárolt események utólagos feldolgozását, elemzését. A rendszerbe integrálható a parkoló működtetése is.

A RENDSZEREK FELÉPÍTÉSE
A beléptetők lehetnek:
autonóm, önálló beléptető pontok (pl. önálló ajtóvezérlő)
-egyvonalas hálózatbanműködőrendszer(pl. irodaház)
- szám ítógépes LAN-hoz kapcsolódó összetett hálózat (pl. gyárterület)
Megoldott a távolsági összeköttetéssel (modem, rádiómodem, digitális telefonvonal, stb. ) felépített nagy TAF rendszer kialakítása is, amely tőbb alhálőzatból áll, központi felügyelettel. Az alhálózatok lehetnek PC-vel felügyelt önálló jogkörökkel rendelkező hálózatok, de kapcsolódhatnak közvetlenül a legnagyobb prioritású központi rendszerhez is.


BELÉPTETŐ PONTOK EGYÉB FOKOZOTT BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSAI
PIN kód :Személyi azonosító szám. A fokozott biztonságot igénylő beléptető pontokon a dolgozóknak belépéskor ezt a számot a beléptető term inál billentyűzetén be kell gépelni.
Ismételt belépés elleni védetem: Ha egy személy egy helyiségbe belépett, akkor oda ugyanazzal a kártyával nem lehet belépni mindaddig, amíg a helyiségből azzal a kártyával nem távoztak -.(anti-pass-back).
Csapda: Ha egy helyiségbe ~gy előtéren és főbejáraton keresztül lehet bejutni, akkor a főbejáraton a belépés mindaddíg le van tiltva, amíg az előtér ajtaja nyitva van, és viszont is érvényes, hogy az előtérre addig nem lehet belépni, am íg a főbejárat ajtaja nyitva van.
Rejtett riasztás: Ha egy kártya+PIN kóddal védett bejáraton valakit erőszakkal kényszerítenek PIN-kódjának begépelésére, akkora saját PIN-kódjánál egyel nagyobb számértéket begépelve (pl: 5267 helyett 5268) a rendszer a belépést engedélyezi, ugyanakkor riasztást hajt végre.
Tartós nyitás funkció: Adott kártyák (szervízkártyák) definiálhatók tartós nyitás funkcióra is. Megoldhatö az is, hogy egy normál kártya 3-szor egymás utáni gyors olvasásakor (5 mp-en belül) az ajtó tartósan nyitva marad. A normál állapot visszaállításához a kártyát ismételten 3-szor kell bemutatni. Ezzel a módszerrel feleslegessé válik az ilyen jellegű külön szervízkártya bevezetése.
Automatikus kártya letiltás: Ha egy kártyát adott időszakon belül (pl. 4 nap) nem használnak, az automatikusan kitiltódik. Csökkenti az elveszett, vagy ellopott kártyákkal való visszaélés lehetőségét. Vendégkártya kiadása: A vendégkártya kiadásához egy menü-ablak áll rendelkezésre, amit ki kell tölteni. A vendégkártya használata a rendszerben naplózásra kerül.
Járműkövetés: A vendégkártyával közlekedő jármű mozgásának automatikus ellenőrzése. Nem útvonalon történő mozgás, vagy mozgásidők be nem tartásakor üzenet a felügyelet számára.
Vezérlőkártya: A beléptető rendszerben itüntettett vezérlőkártyák működtethetők (pl. kapcsolt vagyonvédelmi rendszerműködtetése, stb).
Jelenlét tábla: A beléptető rendszerhez csatlakozó LED-es kijelzőtáblán folyamatosan kijelzésre kerül a kártyatulajdonosok holléte. Csak korrekt kártyakezelés esetén ad használható információt.

PARKOLÓ RENDSZER
A rendszerhez kapcsolódhat a belső parkoló felügyelete, automatikus kezelése, sorompók vezérlése, a parkolóban tartozkodók nyilvántartása.

 

MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS - "CARDSYS PLUS"
- A munkaidő nyilvántartó program (mint opcionális programmodul, vagy önálló programcsomag) több éves folyamatos fejlesztés eredménye, melynek legújabb verziója messze túlteljesíti a  szokásos elvárásokat. Különösen támogatja a nagy rendszereknél szükséges osztott - adatbázisok létrehozását, gazdasági egységenkénti egyszerű feldolgozást. Korlátlanul és szabadon definiálhatóak a mozgás jogcímek és a munkarendek, szabadon paraméterezhető jellemzőkkel. Ez különösen könnyűvé teszi a meglévő bérrendszerhez történő igazítást és adatfeladást. Különböző jogcímek paraméterei maximálhatók (pl. tanulmányi szabadság). Rendkívül rugalmasan kezelhetők a túlórák és a szabálytalan ciklusú folyamatos munkarendek is,
'' mivel több független, különböző naptárt definiálhatunk a munkarendeknek megfelelően. Külíínböző módon generálhatók és számolhatók el a túlórák. Előre, manuálisan rögzíthetők a mozgások (pl. táppénz elszámoláshoz).

A feldolgozás során automatikus hibajelzés van, de egy definiálható stratégia szerint a hibás adatok is automatikusan lezáródnak és az adatokfeldolgozhatók.

A rendszer admimisztrálja az operátori beavatkozásokat, a feldolgozás folyamatát. Valamennyi mozgásról tudni lehet, hogy eredeti gép által rögzített mozgás, vagy operátori
-, módosítás eredménve. Mozgások és jogcímek is beszúrhatók a mozgásfile-ba, amelyeket a rendszer automatikusan kezel.

Úgynevezett "listagenerátor" révén a felhasználó szabadon definiálhatja a lista tartalmát, idejét, paramétereit.
A rendszer kimeneti filestruktúrája egy konverziós program segítségével illeszthető a bérszámfejtő programhoz, amelyet a felhasználó definiál. Ez lehetővé teszi a teljesen elektronikus bérszámfejtést, az input adatok operátori adatbevitele nélkül.


PROXIMITY JÁRŐRELLENŐRZŐ RENDSZER
A Proximity járőrellenőrző rendszer lehetővé teszi az őrző-védő szolgálatok átfogó és pontos ellenőrzését. A számítógépes rendszer használatával dokumentálhatóvá válik, hogy az őrszemélyzet a meghatározott időben és útvonalon bejárta-e az őrzésre kijelölt területet, információkat ad az ellenőrzés idejéről. Lehetőség van több ellenőrző útvonal, több ellenőrző készülékkel történt bejárás összesített ellenőrzésére. A számítógépes program automatikusan kiértékeli a bejárásokat, megkönnyítve a listák vizsgálatát. A készülék mostoha időjárási köriilmények között is biztosan olvassa az ellenőrző pontot, az olvasás nem fiigg a kezelőtől, nincs mechanikus érintkezés. A beépített és programozható han~jelzés figyelmezteti az őrszolgálat személyzetét, segíti az időpontokhoz kapcsolódó tevékenységek elvégzését.
FŐBB PARAMÉTEREK:
Ellenőrző pontok olvasása: Ellenőrzési pontok száma:
Maximális készülékszám a rendszerben: Készülékben tárolt olvasások száma: Beépített hangjelzés programozási ciklusa Elem élettartama:
Szükséges számítógép: Működési hőmérséklet:
- Őrpont azonosítók: - Ellenőrző készülék:
közelítéssel nincs korlátozva 65.000
2.000 heti program min. 12 hónap
IBM kompatibilis PC


 

 
[ Zurück ]